Logo skadedyrshop  Logo Skadedyr.no

Diskusjoner som er tagget med sameie

Ansvar for skadedyrbekjempelse

Er jeg som eier av en enkelt boligseksjon ansvarlig for sakdedyrbekjempelse i min leilighet, eller er det sameiet som må dekke kostnadene?...

  • Side :
  • 1